شرکت آب و فاضلاب استان تهران/تحقیقات و پژوهش/تحقیقات/فراخوان اولویت طرح‌های پژوهشی سال ١٣٩6

فراخوان طرح‌های پژوهشی سال ١٣٩6

برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی براساس عناوین مشروحه زیر خواهشمند است پس از انتخاب عنوان موردنظر، پیشنهادات خود را در قالب فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی تکمیل و به آدرس:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران،دفتر پژوهش وبهبود بهره وری ارسال کنید. همچنین نسخه الکترونیک آن را برای پی‌گیری به پست الکترونیک Research@seast.tpww.ir ایمیل کنید.


لیستی از نیازهای پژوهشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران:

-         بررسی تاثیر ریسک ها و عدم قطعیت‌ها در فرایند برون­سپاری فعالیت‌های بهره برداری و نیروی انسانی (پایلوت آبفای جنوبشرق).

-         شناسایی و اولویت‌بندی شاخص­های کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش و نقشه‌راه آن برای پروژه‌های آب و فاضلاب (فاینانس، اوراق مشارکت و ..).

-         طراحی و پیاده سازی مدل ارزیابی عملکرد ( مطالعه موردی: آبفای جنوبشرق).

-         مطالعه موردی و تهیه مدل مالی کاهش آب بدون درآمد در آبفای جنوبشرق با سرمایه گذاری بخش خصوصی.

-         ارزیابی تاسیسات موجود آبرسانی و مقام سازی تاسیسات در مقابل زلزله در شهرها.

-         بررسی استفاده از انرژی­های نوین جهت تامین انرژی در شرکت­های آبفا.

-         ارائه مدلی برای برنامه‌ریزی تولید و تأمین آب شرب در دوره‌های مختلف براساس نیازهای واقعی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی.

-         ارائه  الگوی تنوع بخشی به روش‌های تامین و عرضه آب شرب در شهرهای مختلف استان با توجه به اقلیم، پتانسیل آبی و فرهنگ مصرف.

-         بررسی پارامترهای بیولوژیکی در مخازن و شبکه توزیع آب (مطالعه موردی) و ارائه راه‌کارهای حذف آن.

-         بررسی تغییرات پارامترهای شیمیایی منابع آب چاه‌های مجاورزمین­های کشاورزی تحت تاثیر کود و سموم استفاده شده در زمین های مذکور.

-         مطالعه وضعیت کمی و کیفی چاه های کشاورزی دشت ورامین و مدل­سازی کیفی جهت شناسایی چاه‌های در معرض تهدید و ارائه راه‌کار اصلاحی.

-         تعیین پتانسیل خوردگی چاه‌ها (مطالعه موردی) و ارائه راه‌کارهای مناسب با اجرای یک مورد حفاظت کاتدیک در بهره‌برداری از چاه.

-         پدیده فرو نشست و اثر آن روی منابع تولید و تاسیسات آبرسانی شهرهای دشت ورامین.

-         راه‌های ترغیب مشترکین برای خرید فاضلاب (مشارکت مردمی در استفاده از شبکه های تاسیسات فاضلاب شهری).

-         بهبود روش وصول مطالبات و مشارکت مردمی در پرداخت به موقع آب بها.

-         ارزیابی قیمت تمام شده و کاهش هزینه های آب شهری ( مطالعه موردی _ یکی از شهرهای جنوبشرق یا کل شرکت).

-         مشارکت نهادهای اجتماعی به منظور کاهش مصرف سرانه آب شهری.

-         بررسی آلاینده­های نوظهور در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین.