تماس با مراکز مشترکین

نام امور اداره

کد

تلفن

فاکس

نشانی

حوزه ستادی (تلفنخانه)

021

36247922

36247922

ورامین- مجتمع ادارات-خ دولت-شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

روابط عمومی

021

36294612

36294613

ورامین- مجتمع ادارات-خ دولت-شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

ورامین

021

36245874

36245874

ورامین میدان امام حسین (راه آهن)

قرچک

021

13-36114112

36124113

میدان کلانتری بطرف دانشگاه پیام نور میدان بسیج جنب دادگستری قرچک

پاکدشت

021

36023655-36037282

36025700

پاکدشت 16متری اوقاف جنب اداره پست

پیشوا

021

36726980

36726976

پیشوا بلوار دانشگاه روبروی پادگان سپاه

خیرآباد

021

36238888

36234704

خ اصلی نرسیده به مخابرات بعد از تالار معراج

باقرآباد

021

36133318

36133325

خ اصلی نبش خ جعفر زاده آبفای باقرآباد

خاتون آباد

021

36461600

36461601

خ امام رضا خ شهید عبادی میدان نمک صالح جنب مسجد جامع

شریف آباد

021

36472294

36472294

بلوار امام خمینی میدان ولیعصر جنب ساختمان شهرداری

جواد آباد

021

36212192

36213230

مجتمع ادارات خ بخشداری جنب اداره آموزش و پرورش

یبر

021

36451883-5

36451883

 

فرون آباد

021

36095322

36095323

فرون آباد - اول خ ابوذر جنب مسجد المهدی

حصارامیر

021

36402293

36402293