122 اتفاقات و حوادث آب

 

تلفن ۱۲۲:

نرم افزار تلفن گویا به منظور دستیابی تلفنی مراجعین به اطلاعات خاص و یا برقراری ارتباط مستقیم میان مرکز اطلاع رسانی و سامانه ۱۲۲ و مخاطبان بصورت گویا طراحی شده است. با این امکان، ۱۲۲ می تواند بدون هیچگونه محدودیتی، اطلاعات سازمانی و خدمات قابل ارائه توسط مرکز را (ضمن طبقه بندی) بصورت گویا و شبانه روزی در اختیار مراجعان تلفنی خود قرار دهد.
شهروندان در تماس با شماره ۱۲۲ با گره های زیر مواجه می شوند:
کلید شماره ۱ : اعلام حادثه و ارتباط با کارشناسان
کلید شماره ۲ : پیگیری حوادث اعلام شده ( ۱ - حادثه آب ۲ - حادثه فاضلاب ۳- امورمشترکین )
کلید شماره ۳ : امور مشترکین ( ۱- پرداخت قبوض ۲- ورود به سیستم اعلام بدهی ۳- اعلام ارقام کنتور توسط مشترک ۴ – ارتباط با کارشناسان امورمشترکین )
کلید شماره ۴ : اطلاعیه های شرکت در خصوص قطع آب یا افت فشار
کلید شماره ۵ : ضبط پیام و پیگیری پیام ( ۱- طرح موضوع جدید ۲- پیگیری پیام قبلی )tel 

 
تلفن ۱۵۲۲:

مشترکین می توانند از طریق سامانه تلفن گویا با شماره۱۵۲۲ ضمن وارد نمودن شناسه قبض اشتراک خود ازوضعیت بدهی خود اطلاع پیدا کرده و در صورت داشتن هریک ازکارت های عضو شتاب و رمز اینترنتی از طریق همین سامانه نسبت به پرداخت قبض اقدام نمایند.
از قابلیت های دیگر این سامانه امکان ثبت شماره های تماس (تلفن همراه ، تلفن ثابت) و ثبت شماره کنتور می باشد.این سامانه جهت پرداخت قبوض آب و فاضلاب شهری می باشد.telkhodro