تماس با آب و فاضلاب کشور

 

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آدرس :ایران - تهران بلوار کشاورز - کوچه شهید برادران عبدالله زاده (دهکده سابق) - ساختمان شماره ۶ (ساختمان امیر کبیر)
تلفن : ۸۹۶۰۰۰۰۰
فاکس :
۸۸۹۵۳۳۲۹

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور