تماس با ما

آدرس شرکت :

ورامین -مجتمع ادارات - خ دولت - شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران

تلفن های تماس : 4-36270021-021

فکس شرکت : 36270026-021 پست الکترونیک: info@abfase.com

تماس با مدیرعامل :

با هماهنگی قبلی از طریق دفتر روابط عمومی ( تلفن 36294612)  و تکمیل فرم مربوطه (ملاقات با مدیرعامل )می توانید روزهای سه شنبه با مدیرعامل این شرکت ملاقات حضوری داشته باشید.

#frm(5)#