آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1394

عنوانتاریخ انتشار
با حضور مدیریت بحران آبفای استان تهران جلسه کمیته بحران آبفای جنوب شرقی برگزار شد ۱ شهریور ۱۳۹۴
بازدید از پروژه ها ی فاضلاب آبفای جنوب شرقی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اجرای یک کیلومتر شبکه توزیع آب و دومورد سه راه گیری در شریف آباد ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
در پی وقوع زمین لرزه در جوادآباد ورامین کمیته بحران در آبفای جنوبشرقی برگزار شد و مدیر دفتر پدافندغیرعامل آبفای استان تهران از این منطقه بازدید کرد ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
دیدار و عیادت از همکار بازنشسته شرکت آبفای جنوب شرقی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
ارزیابی عملکرد پایگاه بسیج آبفای جنوب شرقی ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
با اجرای عملیات مهندسی مجدد میزان تولید آب شرب ورامین 25لیتر در ثانیه افزایش یافت ۲۱ مرداد ۱۳۹۴
765 رشته انشعاب غیرمجاز آب در شهرهای جنوب شرق استان تهران کشف و قطع گردیدند ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
تنها با گذشت چهار ماه از سال جاری بیش از شش کیلومتر اصلاح و نوسازی شبکه آبرسانی در شهرستان ورامین اجراشد ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازدید نماینده مجلس از ستاد مرکزی شرکت آبفای جنوب شرقی ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
در منطقه باقرآباد دوحلقه چاه جدید الحفر وارد مدار آبرسانی می شوند ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
در هفته نخست مرداد ماه سال جاری سه رشته انشعاب غیرمجاز آب در جوادآباد کشف و قطع شد ۷ مرداد ۱۳۹۴
عیادت مدیرعامل آبفای جنوب شرقی از همکار جانباز جنگ تحمیلی ۷ مرداد ۱۳۹۴
در منطقه خیرآباد ورامین یک حلقه چاه جدید وارد مدار آبرسانی شد ۵ مرداد ۱۳۹۴
در محدوده آبفای جنوب شرقی سه کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در خیرآباد انجام شد ۵ مرداد ۱۳۹۴
در شهرستان قرچک افت فشار آب در شبکه توزیع شهرک طلائیه برطرف شد ۵ مرداد ۱۳۹۴
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.