آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1392

عنوانتاریخ انتشار
با هدف افزایش تولید آب عملیات حفاری یک حلقه چاه در شریف آباد آغازشد ۲۶ تیر ۱۳۹۲
جلسه نظام پیشنهادات در آبفای جنوب شرقی برگزارشد ۲۶ تیر ۱۳۹۲
همایش عفاف و حجاب در آبفای جنوب شرقی استان تهران برگزار شد ۲۶ تیر ۱۳۹۲
به میزبانی شرکت آبفای جنوب شرقی جلسه شورای معاونین درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران برگزار شد ۲۶ تیر ۱۳۹۲
انتصاب در شرکت آبفای جنوب شرقی ۲۶ تیر ۱۳۹۲
اجرای عملیات سه راهگیری در شبکه توزیع آب شهر ورامین ۲۴ تیر ۱۳۹۲
پرسنل پست امداد آبفای شهرستان قرچک به وسایل ایمنی مجهز شدند ۱۹ تیر ۱۳۹۲
جمع آوری شش عدد شیر آب غیر مجاز در پیشوا ۱۹ تیر ۱۳۹۲
با هدف ارتقای سلامت جسمانی و روانی اجرای معاینات ادواری کارکنان شرکت آبفای جنوب شرقی انجام می شود ۱۲ تیر ۱۳۹۲
دو مورد سه راهگیری در خیابان آزادگان قرچک انجام شد ۱۲ تیر ۱۳۹۲
سومین مرحله ارزیابیpm درآبفا جنوب شرقی انجام شد ۱۲ تیر ۱۳۹۲
کسب افتخاری دیگر از سوی شرکت آبفای جنوب شرقی ۱۲ تیر ۱۳۹۲
مصاحبه با معاونت درآمد و امور مشترکین ۹ تیر ۱۳۹۲
مصاحبه با رئیس اداره محیط زیست شهرستان ورامین ۸ تیر ۱۳۹۲
مسئولان اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک از سامانه آب شرین کن این شهر بازدید کردند. ۵ تیر ۱۳۹۲
شناسایی و جمع آوری انشعاب غیر مجاز آب در ورامین ۵ تیر ۱۳۹۲
تشریح فعالیتهای دومین روز از هفته صرفه جویی آب درآبفا جنوب شرقی ۵ تیر ۱۳۹۲
به منظور مقابله با کم آبی شهر پاکدشت دو حلقه چاه در کمترین زمان ممکن تجهیزو راه اندازی شد ۲ تیر ۱۳۹۲
اولین اقدام روابط عمومی آبفای جنوب شرقی در هفته صرفه جویی:نصب بنر و توزیع پوسترهای صرفه جویی آب در شهرستانهای تحت پوشش ۱ تیر ۱۳۹۲
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.