آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1390

عنوانتاریخ انتشار
در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران یک حلقه چاه جدید در شهر ورامین حفر ، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد ۲۵ مهر ۱۳۹۰
درشش ماهه نخست سال جاری با 40% رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل سه هزار دستگاه کنتور آب در شهر ورامین تعویض شد ۲۵ مهر ۱۳۹۰
در محدوده آبفای جنوب شرقی انجام شد آبرسانی به شهرک های مسکونی جدید در باقرآباد ۲۰ مهر ۱۳۹۰
در محدوده آبفای جنوب شرقی انجام شد به منظور افزایش ظرفیت آبرسانی به باقرآباد بیش از دو کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال جدید اجرا شد ۲۰ مهر ۱۳۹۰
انتصاب در شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۲۰ مهر ۱۳۹۰
به میزبانی آبفای جنوب شرقی برگزار شد جلسه دوره ای معاونین بر نامه ریزی آبفای استان تهران ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بهره برداری از ساختمان اداری و امور مشترکین آب و فاضلاب شهرستان پاکدشت ۱۳ مهر ۱۳۹۰
استفاده از انرژی های نو و خورشیدی در صنعت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۱۳ مهر ۱۳۹۰
برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی و دینی در شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۶ مهر ۱۳۹۰
در شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران نمایشگاه عکس شهدای این شرکت افتتاح شد ۶ مهر ۱۳۹۰
در محدوده آبفای جنوب شرقی استان تهران آغاز شد عملیات اجرایی احداث مخزن ده هزار متر مکعبی شریف آباد ۴ مهر ۱۳۹۰
اولین جلسه ستاد برنامه ریزی و بودجه شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران برگزار شد ۴ مهر ۱۳۹۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.