اخبار

کارگاه آموزشی داناب در قالب طرح ملی نجات آب در شهرستان پاکدشت برگزار شد

کارگاه آموزشی داناب در قالب طرح ملی نجات آب در شهرستان پاکدشت برگزار شد

طرح ملی نجات آب بصورت کارگاه آموزشی داناب با همکاری آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت در مدرسه هاجر برگزارشد.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت:کارگاه آموزشی داناب با هدف قرار دادن دانش آموزان برنامه ریزی شده تا چالش های اصلی حوزه آب شامل مسایل ارزشی ،کمی و کیفی ،مبحث آب مجازی و جایگاه واقعی  اقتصاد آب طی روندی نظام مند به این قشر از آینده سازان کشور آموزش داده شود.

سعید محمدیان افزود:در همین راستا دفتر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت در اجرای این طرح ملی سهیم شد و با حضور در بین دانش آموزان به اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و صرفه جویی آب پرداخت.

وی تصریح کرد: در کارگاه آموزشی داناب که با حضور  دانش آموزان مدرسه هاجر برگزارشد ضمن تشریح مسایل ارزشی و بحرانی حوزه آب،کارشناسان این دفتر نیز راهکارهای صرفه جویی،استمرار پدیده خشکسالی در کشور ایران را برای آنان توضیح دادند.

محمدیان خاطرنشان کرد:نمایش دادن عروسک قطره،توزیع اقلام تبلیغاتی با موضوع صرفه جویی آب و اهدای هدیه در بین دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه مذکور از فعالیتهای  فرهنگی-آموزشی این دفتر بود.

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۴:۰۶
روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران |

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید