اداره آب و فاضلاب جوادآباد

نام و نام خانوادگی : علیرضا فرهمند

پست سازمانی : رئیس اداره جوادآباد

آدرس امور : جوادآباد

 تلفن تماس : 02136213230

تاریخ بروزرسانی :25-01-94