اداره آب و فاضلاب شریف آباد

نام و نام خانوادگی :وحیدطایفه خانی

پست سازمانی : سرپرست اداره شریف آباد 

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن تماس : 02136472294

آدرس امور : شریف آباد - امور آب و فاضلاب شریف آباد