اداره آب و فاضلاب خیرآباد

نام و نام خانوادگی : مصطفی فخاری

پست سازمانی : مدیر اداره آب و فاضلاب خیرآباد

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن تماس : 02136238889

آدرس امور : جاده ورامین تهران - خیرآباد - جنب شبکه بهداشت - امور آب و فاضلاب خیرآباد

تاریخ ویرایش: 25-01-94