امور آب و فاضلاب پاکدشت

نام و نام خانوادگی : علی ولی بغدادی

پست سازمانی : مدیر امور پاکدشت

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن تماس : 36037282-021

آدرس امور : پاکدشت -

16متری اوقاف جنب اداره پست - امور آب و فاضلاب پاکدشت

تاریخ بروزرسانی:25-01-94
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.