اطلاعات دفاتر پیشخوان دولت

ردیف

کد دفتر

آدرس

شماره تماس

نام مدیر

1

72161678

قرچک روبروی خیابان محمدآباد

36127588

آقای جمالی

2

72161439

قرچک خیابان محمدآباد نبش مهدیه 23

36146100

آقای مددی

3

72161440

قرچک - خیابان ولی آباد

36144744

آقای چوپانی

4

72161741

قرچک میدان کلانتری

36152215

آقای تاجیک

5

72161740

قرچک زیباشهر جنب تالار ستاره شهر

36156070

آقای عرب

6

72161718

قرچک 30 متری کارگر

36177277

آقای فارسی

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.