پرسش‌های احتمالی مشترکان

فهرست گروه بندی ها

امور مشترکین

در صورت تاخیر در پرداخت قبض آب چه خواهد شد؟

هر گونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب، موجب قطع جریان آب می شود ووصل مجدد آن با در یافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود.    

تغییر زیاد در بهای آب را چگونه اطلاع دهیم؟

در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود، با اعلام رقم کنتور فعلی آب و فاضلاب منطقه خود را مطلع کنید.

آیا ماموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی رادارند؟

ماموران آب و فاضلاب مناطق برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند. لذا در صورت مشاهده چنین مواردی سریعاً نیروی انتظامی را مطلع فرمایید.

دوره صدور قبض آب چه مدت است؟

قبض آب بها تقریبا هر دو ماه یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از15 روز در وصول آن تاخیر افتاد ، مراتب را کتباً به آب و فاضلاب منطقه خود اعلام فرمایید .

چرا باید بدهی معوقه پرداخت کنیم؟

    هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند حتما به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نموده و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید.

بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری باید چکار کرد؟

قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نماید.

ماموران قرائت کنتور و آب بها را چگونه شناسایی کنیم؟

کلیه ماموین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید.

در صورتیکه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشیم چه می شود؟

در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، کارت مخصوص به جای گذاشته می شود لطفاً پس از رویت آن آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در کارت با امور مشترکین منطقه خود تماس حاصل تا نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمایند.

وقتی بنظر می رسد کنتور خراب است باید چه کرد؟

هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا به اطلاع آب و فاضلاب منطقه خود برسانید.

آیا مسئولیت تاسیسات داخل منزل بعهده شرکت آب و فاضلاب است؟

مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفاً به عهده مشترک می باشد.

واگذاری انشعاب آب

شرح خدمت:

در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه-گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید. (بند ۱۷-۴ آئین نامه عملیاتی)
مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر

2. مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری (جواز ساخت یا پایان کار)

3. مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحدخانگی و برای املاک غیرخانگی نوع صنف و جواز کسب

4. کارت ملی مالک


تعرفه ها، هزینه ها و شیوه ی واریز وجه :
 هزینه واگذاری انشعاب  با توجه به  منطقه شهرداری مشترک و مخزن مربوطه  متغیر می باشد لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه مستندات مراجعه نمایید.
مدت زمان ارائه خدمت :

10 روز

واگذاری انشعاب فاضلاب

شرح خدمت:

فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید . (بند ۱۸-۴ آئین نامه عملیاتی)


مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر


2. مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری (جواز ساخت یا پایان کار)


3. مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحدخانگی و برای املاک غیرخانگی نوع صنف و جواز کسب


4. کارت ملی مالک


تعرفه ها، هزینه ها و شیوه ی واریز وجه :
هزینه واگذاری انشعاب فاضلاب  با توجه به  منطقه  شهرداری مشترک  متغیر می باشد لذا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه مستندات مراجعه نمایید.
مدت زمان ارائه خدمت :

10 روز