مسابقه پیامکی

با سلام 

شما می توانید جهت شرکت در مسابقه پیامکی، عدد پاسخ صحیح خود را تا تاریخ 1400/1/31 به شماره پیامکی 021122ارسال فرمایید.

سوال مسابقه

عبارت) آبی است که به صورت قطره‌های ریز در اطراف دانه‌های رسوب می‌چسبد) تعریف کدام یک ازاشکال آب های زیر زمینی است؟

 

1- آب های هیگروسکوپی

2- آب های غشایی

3- آب  های ثقلی

4- آب های مویینگی

 

جهت پاسخگویی به پرسش مسابقه می توانید به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

منبع : قسمت آموزش همگانی، مطالب آموزشی