همیار ایمنی

 

در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای وضعیت ایمنی شرکت، همکاران محترم می توانند به عنوان همیاران ایمنی؛ در صورت مشاهده هر گونه شرایط نا ایمن در محیط کار مراتب را به منظور بررسی و اصلاح وضعیت ، از طریق تکمیل فرم ذیل ، به دفتر نظارت بر حفاظت ، ایمنی و سلامت کار آبفای استان تهران اعلام نمایند.

چنانچه مایل می باشید تا نتایج بررسی های بعمل آمده به اطلاع جنابعالی رسانده شود ، تکمیل قسمت مشخصلت فردی الزامی خواهد بود.

* به برگزیده گزارشات رسیده به صورت ماهیانه جوایز نفیسی اهدا می گردد *

 

 

پیگیری فرم های پرشده

* مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی، اطلاعات ورودی شما به هیچ وجه در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.

فرم گزارش موارد ناایمن

حفاظت، ایمنی و سلامت کار
*
*
توضیحات: آدرس ناایمن شامل نام شرکت و واحد مربوطه می باشد.