فراخوان طرح‌های پژوهشی سال ١٣٩٥

برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی براساس عناوین مشروحه زیر خواهشمند است پس از انتخاب عنوان موردنظر، پیشنهادات خود را در قالب فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی تکمیل و به آدرس:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران،دفتر پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد ارسال کنید. همچنین نسخه الکترونیک آن را برای پی‌گیری به پست الکترونیک tooka.naderinasab@yahoo.com ایمیل کنید.

اولویت های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

1.         بررسی و تحلیل میزان آمادگی شرکت آبفا جنوب‌شرقی استان تهران برای پیاده‌سازی الگوی مدیریت دانش و تدوین نقشه راه

2.         بررسی و تعیین اولویت‌های برنامه‌های مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران و تدوین برنامه‌ عملیاتی مربوطه با روش سناریوسازی (آینده‌نگاری سناریوها)

3.         تاثیر جابجایی مدیران بر عوامل سازمانی نظیر: یادگیری سازمانی، انگیزش کارکنان، استراتژی سازمان، عملکرد و ... (مثلا یکی از این فاکتورها می‌تواند در تحقیق ذکر شود)

4.         بررسی عوامل رفتار سازمانی (انگیزش، تعهد، اخلاق،....) با روش‌ کیو در شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران

روش کیو روشی است که به تازگی در کشور مورد استقبال قرار گرفته است. این روش یک روش ترکیبی کمی و کیفی برای یافتن ذهنیت‌های مختلف افراد در مورد یک پدیده است.

5.         مطالعه وضعیت کمی و کیفی چاه های دشت ورامین و مدلسازی کیفی جهت شناسایی چاه های در معرض تهدید و ارائه راهکار اصلاحی

6.         بررسی تغییرات پارامترهای شیمیایی منابع آب چاههای مجاور زمینهای کشاورزی تحت تاثیر کود و سموم استفاده شده در زمین های مذکور

7.         ارائه مدلی برای برنامه‌ریزی تولید و تأمین آب شرب در دوره‌های مختلف براساس نیازهای واقعی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

8.         بررسی استفاده از انرژیهای نوین جهت تامین انرژی در شرکت با در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی

9.         روشهای بهسازی ومقام سازی نوین در تاسیسات آبرسانی وشبکه های توزیع وخطوط انتقال آب و شبکه های جمع آوری فاضلاب در مقابل زلزله درمحدوده تحت پوشش شرکت

10.      تحلیل آزمایشگاهی تزریق هوا بر ممبران S.W , F.S

11.      تحقیقات علمی-پژوهشی سازمانی شامل بررسی مولفه‌های سازمانی سخت (ساختار، استراتژی و سیستم) و نرم (فرهنگ، کارکنان، رفتار، رهبری) و اثر آن بر عملکرد سازمان

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.