تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶, ۲۲:۰۵

مدیرعامل
علیرضا کارگری [ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ]
معاونت نظارت بر بهره برداری
سهراب عامری شهرابی [ معاون نظارت بر بهره برداری و عضو هیئت مدیره ]
دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری آب
حمیدرضا زارع [ مدیر دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری آب ]
دفتر نظارت بر بهبود روشهای بهره برداری فاضلاب
مهدی جعفری [ مدیر دفتر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب ]
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
مجید بخشنده [ مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب ]
دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد
اصغر سلگی [ مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد ]
کارشناس مسئول انرژی و سیستم های کنترلی
علیرضا داودی [ کارشناس مسئول انرژی و سیستم های کنترلی ]
معاونت فنی و مهندسی
محمد فرشید خسروبخش [ سرپرست معاونت مهندسی و توسعه ]
دفتر فنی و خدمات مهندسی
امور اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری
علی باقری [ مدیر امور اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری ]
امور اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری
حسن معصوم آبادی [ مدیر امور اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری ]
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
مرتضی فخاری [ معاون برنامه ریزی و منابع انسانی ]
دفتر برنامه ریزی و بودجه
احمد نعیمی [ مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه ]
دفتر بهره وری منابع انسانی
ناصر عرب شیراز [ مدیر دفتر بهره وری منابع انسانی ]
دفتر خدمات مدیریت و فناوری اطلاعات
طاهره ندریان [ سرپرست دفتر خدمات مدیریت و فناوری اطلاعات ]
گروه تحقیقات و پژوهش
معصومه نادری نسب [ سرپرست گروه تحقیقات و پژوهش ]
معاونت مالی و پشتیبانی
ایوب طالبی اتوئی [ معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره ]
امور مالی
حسین کیخسروی [ مدیر امور مالی ]
قسمت انبارها
افشین ترکجزی [ رئیس قسمت انبارها ]
امور اداری و خدمات عمومی
افشین خدابخشی پور [ مدیر امور اداری و خدمات عمومی ]
گروه ایمنی و بهداشت
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
عزت اله موسوی [ معاون خدمات مشترکین و درآمد ]
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین و درآمد
موسی سلیمانزاده آهنگر [ مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین و درآمد ]
دفتر پیگیری مطالبات و وصول درآمد
علی اصغر سیل سپور [ مدیر دفتر پیگیری مطالبات و وصول درآمد ]
قسمت خدمات رایانه ای مشترکین
رضا خداوردی [ رئیس قسمت خدمات رایانه ای مشترکین ]
دفتر حقوقی
سعید عباسی [ مدیر دفتر حقوقی ]
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
سعید محمدیان [ مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ]
دفتر حراست و امور محرمانه
علی وحدانیان [ مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ]
گروه ارزیابی مالی و حسابرسی
جایگاه شاهدان انقلاب اسلامی
دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
امور بازرگانی و قراردادها
محمد جعفری [ مدیر امور بازرگانی و قراردادها ]
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
علیرضا منصوری [ مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ]
آب و فاضلاب شهرها
امور آب وفاضلاب ورامین
علیرضا علیکاهی [ مدیر امور ]
امور آب وفاضلاب قرچک
علی جعفری نسب [ مدیر امور ]
امور آب وفاضلاب پاکدشت
علی ولی بغدادی [ مدیر امور ]
امورآب وفاضلاب پیشوا
اکبر سلطانیان [ مدیر امور ]
اداره آب وفاضلاب خیرآباد
مصطفی فخاری [ رئیس اداره ]
اداره آب وفاضلاب باقرآباد
محمد گودرزی [ رئیس اداره ]
اداره آب وفاضلاب جوادآباد
علیرضا فرهمند [ رئیس اداره ]
اداره آب وفاضلاب شریف آباد
رسول شکرزاده [ رئیس اداره ]
اداره آب وفاضلاب فرون آباد
جهانبخش هداوند [ رئیس اداره ]