تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶, ۲۱:۵۷


فرم درخواست لوله ترکیدگی
شماره شناسایی: *  
نام: *  
نام خانوادگی: *  
کد ملی: *  
کدپستی:    
پست الکترونیکی:    
تلفن: *  
آدرس: *  
توضیحات:    
خدمات:
ترکیدگی لوله
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه حساب بدهی آب بها می باشد.