تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
 
پنج شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۶, ۱۵:۱۴


فرم درخواست قطع و وصل انشعاب
شماره شناسایی: *  
نام: *  
نام خانوادگی: *  
کد ملی: *  
کدپستی:    
تلفن: *  
آدرس: *  
توضیحات:    
آیا بدهی آب بها دارید؟
بله
خیر
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه حساب آب بها می باشد.