تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
 
پنج شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۶, ۱۵:۱۳


فرم درخواست استعلام (آب بها و حق انشعاب)
شماره شناسایی: *  
نام: *  
نام خانوادگی: *  
کد ملی: *  
کدپستی:    
تلفن: *  
پست الکترونیکی:    
آدرس: *  
توضیحات:    
آیا بدهی آب بها دارید ؟
بله
خیر
توضیح : شرط ارائه این خدمت تسویه بدهی آب بها میباشد.