تاریخ به روز رسانی : ۷ تیر ۱۳۹۶
 
چهارشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۶, ۲۱:۵۳

قوانین

 قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۳ خرداد ۱۳۷۷ ]
 
 قانون مجازات های بازدارنده
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۲ خرداد ۱۳۷۵ ]
 
 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۱۱ دی ۱۳۶۹ ]
 
 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۳۰ آبان ۱۳۶۰ ]
 
 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۳ تیر ۱۳۵۹ ]
 
 قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۱۰ اسفند ۱۳۵۰ ]