تاریخ به روز رسانی : ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
 
پنج شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۶, ۱۵:۱۸

 آیین نامه معاملات
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی)
[ آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران - ۱۰ شهریور ۱۳۸۶ ]